लेजर प्रशोधनका लागि अप्टिक्स

भंगुर सामग्रीको लागि लेजर प्रशोधन

OLED र PI कटरको लागि लेजर माइक्रो-प्रोसेसिङ

लेजर mआइक्रो-pगुलाब एक काटन छ प्रक्रिया सानो र साना आयामहरूमा, विशेष गरी OLED (Organic-LED) र PI (Polyimide) काटनमा।

फोटोभोल्टिक उद्योगको लागि लेजर प्रशोधन

हामी 2023 को लागि हाम्रो वेबसाइट डिजाइन परिमार्जन गर्दैछौं!
यदि सामग्रीहरू प्रदर्शन भइरहेको छैन भने क्यास खाली गर्न Shift + Refresh (F5) होल्ड गर्नुहोस्
यो वेबसाइट क्रोम/फायरफक्स/सफारीसँग राम्रोसँग हेरिन्छ।