LWIR लेन्स इन्फ्रारेड अप्टिक्स इन्फ्रारेड लेन्स IR अप्टिक्स IR लेन्स

LWIR लेन्स

Longwave इन्फ्रारेड (LWIR) लेन्स सामान्यतया अनकुल छ र त्यसैले, कम संवेदनशीलता छ। यसले प्रयोगकर्तालाई धुलो वा धुवाँ मार्फत हेर्न अनुमति दिन्छ, जसले तिनीहरूलाई निश्चित वातावरण र अनुप्रयोगहरूमा विशेष रूपमा मूल्यवान बनाउँछ। लेन्सको दृश्य क्षेत्र मुख्यतया फोकल लम्बाइ र डिटेक्टर साइजमा निर्भर गर्दछ।

तपाईले देख्नु भएको कुरालाई सीमित नगर्नुहोस्। तपाईंको प्राविधिक आवश्यकताहरू अनुरूप यस उत्पादनको लागि अनुकूलन उपलब्ध हुन सक्छ। हामीलाई सन्देश फारममा तपाईंको आवश्यक विशिष्टताहरू थाहा दिनुहोस्। तपाईं हाम्रो ब्राउज पनि गर्न सक्नुहुन्छ उत्पादन क्षमताहरु.

भाग संख्यातरंगदैर्ध्य (µm)फोकल लम्बाई (मिमी)फोकस प्रकारF#BWD (मिमी)माउन्टडिटेक्टर
इन्फ्रा-LW4.81.0-178.0 - 14.04.8Manual1.09.0M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW7.51.0-178.0 - 14.07.5Manual1.011.0M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW81.0-178.0 - 14.08.0Manual1.09.4M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW111.0-178.0 - 14.011.0Manual1.011.0M34x0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW121.0-178.0 - 14.012.0Manual1.08.4M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW131.0-178.0 - 14.013.0Manual1.011.0M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW141.0-178.0 - 14.014.0Manual1.011.0M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW151.0-178.0 - 14.015.0Manual1.011.0M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW181.0-17V28.0 - 14.018.0Manual1.011.0M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW191.0-178.0 - 14.019.0Manual1.011.0M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW191.2-178.0 - 14.019.0Manual1.211.0M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW251.0-218.0 - 14.025.0Manual1.09.0M45 X 11024 x 768, 17µm
इन्फ्रा-LW251.0-17V38.0 - 14.025.0Manual1.011.0M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW251.0-178.0 - 14.025.0Manual1.08.0M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW301.0-178.0 - 14.030.0Manual1.08.3M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW351.0-178.0 - 14.035.0Manual1.011.0M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW351.2-178.0 - 14.035.0Manual1.211.0M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW401.0-178.0 - 14.040.0Manual1.011.0M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW401.4-17V28.0 - 14.040.0Manual1.49.0M38 X 1640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW500.8-178.0 - 14.050.0Manual0.811.0M45 X 1640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW501.0-178.0 - 14.050.0Manual1.08.3M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW501.0-218.0 - 14.050.0Manual1.09.0M45 X 11024 x 768, 17µm
इन्फ्रा-LW501.0-17V28.0 - 14.050.0Manual1.011.0M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW601.0-178.0 - 14.060.0Manual1.011.0M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW601.2-178.0 - 14.060.0Manual1.211.0M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW701.0-178.0 - 14.070.0Manual1.08.3M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW751.0-178.0 - 14.075.0Manual1.011.0M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW751.0-218.0 - 14.075.0Manual1.07.5M56 X 1640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW1001.0-178.0 - 14.0100.0Manual1.011.0M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW1001.0-218.0 - 14.0100.0Manual1.07.5M56 X 1640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW1001.4-178.0 - 14.0100.0Manual1.411.0M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW1001.4-178.0 - 14.0100.0Manual1.411.0M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW140.12-178.0 - 14.0140.0Manual1.228.8निकला640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW1501.0-178.0 - 14.0150.0Manual1.016.2निकला640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW1501.2-178.0 - 14.0150.0Manual1.29.0M38 X 1640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW251.0-17M8.0 - 14.025.0मोटर चालित1.013.5निकला640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW351.0-17M8.0 - 14.035.0मोटर चालित1.09.1M34 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW501.0-17M8.0 - 14.050.0मोटर चालित1.010.0M60 X 1640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW701.0-17M8.0 - 14.070.0मोटर चालित1.08.0M39 X 0.75640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW751.0-17M8.0 - 14.075.0मोटर चालित1.014.7M59 x 12 दाँत/इन्च640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW1001.0-21M8.0 - 14.0100.0मोटर चालित1.013.02.313"-36NC-2A640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW1001.0-17M8.0 - 14.0100.0मोटर चालित1.014.5M60 X 1640 x 512, 17µm
इन्फ्रा-LW1001.2-17M8.0 - 14.0100.0मोटर चालित1.211.0निकला640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW1201.0-17M8.0 - 14.0120.0मोटर चालित1.012.6M60 X 1640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW1301.2-17M8.0 - 14.0130.0मोटर चालित1.211.0निकला640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW1501.0-17M8.0 - 14.0150.0मोटर चालित1.014.0M60 X 1640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW1501.2-17M8.0 - 14.0150.0मोटर चालित1.215.0निकला640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW2101.3-17M8.0 - 14.0210.0मोटर चालित1.314.12.313"-36NC-2A640 x 480, 17µm
इन्फ्रा-LW2601.3-17M8.0 - 14.0260.0मोटर चालित1.317.7निकला640 x 512, 17µm
इन्फ्रा-LW3001.3-17M8.0 - 14.0300.0मोटर चालित1.314.1निकला640 x 480, 17µm

हामी 2023 को लागि हाम्रो वेबसाइट डिजाइन परिमार्जन गर्दैछौं!
यदि सामग्रीहरू प्रदर्शन भइरहेको छैन भने क्यास खाली गर्न Shift + Refresh (F5) होल्ड गर्नुहोस्
यो वेबसाइट क्रोम/फायरफक्स/सफारीसँग राम्रोसँग हेरिन्छ।